Sitemize Hoşgeldiniz        Sitemize Hoş Geldiniz       Sitemize Hoş Geldiniz       Sitemize Hoş Geldiniz       Sitemize Hoş Geldiniz       

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sipariş verdiğiniz anda mesafeli satış sözleşmesini okuduğunuzu ve onayladığınızı kabul etmiş sayılırsınız. Satış sözleşmesi www.vizonayakkabi.com ile müşteri arasındaki sanal ortamda satış sözleşmesidir.

 

Madde - 1

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

Madde - 2

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Vzn Vizon Ayakkabı Reklam San. ve Tic. LTD ŞTİ.
Adres : Odunluk Mahallesi Odunluk (180) Cad. No:40/A Nilüfer/Bursa 
Telefon : 0850 308 19 66
E-mail : info@vizonayakkabi.com

 

Madde - 3

ALICI BİLGİLERİ

Tüm üyeler Vzn Vizon Ayakkabı Reklam San. ve Tic. LTD ŞTİ. firmasının e-ticaret mağazası www.vizonayakkabi.com'a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

 

Madde - 4

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler ALICI’ya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

 

Madde - 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1- ALICI Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4- SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI’ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde ALICI’ya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın ALICI’nın  hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8- ALICI ve/veya ALICI’nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten baslayarak (3) gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır.

5.9-  İşbu sözleşme, ALICI  tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçekleştirildikten sonra) vizonayakkabi.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde - 6 CAYMA HAKKI

6.1- Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

6.2- Taksitli satışlarda ALICI sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

6.3- Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya  yazılı  bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

6.4- Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI'ya veya 3.kişiye teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur, ayrıca zarar görmemiş haldeki ürün kutusu, kullanma kılavuzları, aksesuarlar, varsa bahse konu ürün ile birlikte verilen hediyeler de SATICI’ya ulaştırılmalıdır. Tüm belgeler ve ürünlerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden (10) gün içinde ürün bedeli( SATICI tarafından ödenen kargo gönderim bedeli düşülmek suretiyle) ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise iade talebi kabul edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

6.5- ALICI iade edeceği malı SATICI’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile göndermediği takdirde iade talebi kabul edilmeyecektir. ALICI’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade  bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK DURUMLAR

Ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış, yıkanmamış, zarar görmemiş, evsaf ve özelliğini kaybetmemiş, sağlık ve hijyen  açısından yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş,  giyilmemiş ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. Ayrıca;

7.1- ALICI cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz.

7.2- ALICI tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların iadesine ilişkin cayma hakkını kullanamaz.

7.3- SATICI cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kontrol edebilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

7.4- Tüketici istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin cayma hakkını kullanamaz.

7.5- Tadilat veya onarım gören, orijinal şekli bozulan ürünlerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

7.6- Bileklik, broş, toka, kolye, küpe, taç gibi aksesuarlarla satılan ürünlerin aksesuarlarının tam olarak iade edilmemesi durumunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

7.7- ALICI kargo teslimatı sırasında kargosunu fiziki olarak kontrol etmek, kargo ambalajında açılma, yırtılma, yanma, lekelenme ve kargo ambalajının orijinalliğinde bozulma tespit etmesi durumunda kargo hasar tutanağı talebinde bulunmak ve durumu derhal SATICI’ya bildirmekle sorumludur. Aksi durumda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 8- İSTİSNALAR

8.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI'dan alışveriş yapamaz.

8.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır